Holtercardiografie, ECG beoordeling en techniek

2e herziene druk.

Het enige Nederlandstalige boek over Holter. Geschreven voor Holteranalisten en mensen die zich in de praktijk met Holteranalyse bezighouden.
Inclusief een URL naar alle ECG's uit het boek en meer dan 100 oefenECG's.
Schrijver: Dr. J. Haaksma.
Dit boek is nu weer leverbaar!

 

 

 

 

 

 

Ritme-en geleidingsstoornissen in de praktijk

Door Mark van den Boogaard, uitgeverij ELSEVIER/ De Tijdstroom. ISBN 9035221435. Een kort maar krachtige uitleg over de praktische herkenning van ritmestoornissen. Behandelt ritmestroken (i.t.t. 12 afleidingen ECG's) en is daardoor zeer geschikt voor verpleegkundigen en Holteranalisten.

ECG uit of in het hoofd.

Door Andries, Stroobandt, De Cock en Sinnaeve, uitgeverij Garant, ISBN: 9053508953. Een zeer goed boek over het 12 afleidingen ECG. Met veel ECG's, heldere uitleg en achtergronden is dit een prachtig leerboek dat echt inzicht geeft in veel aspecten van het ECG.

Klinische electrocardiografie.


Door Prof. dr. E.O. Robles de Medina, m.m.v. prof. dr. N.M. van Hemel en prof. dr. A.A.M. Wilde, uitgeverij Bohn Stafleu Van Lochum. ISBN903131398 X Een boek dat zich richt op systematische beoordeling van 12 afleidingen ECG. Omdat een aanzienlijk deel gaat over het stellen van diagnoses in een klinische setting is dit boek vooral gericht op artsen.

Annals of Noninvasive Electrocardiology,

Futura Publishing Company inc. ISSN: 1082-720X. Dit (engelstalig) blad verschijnt 1 maal per kwartaal, is een uitgave van de ISHNE (International Society for Noninvasive Electrocardiology zie www.ishne.org ) en publiceert wetenschappelijke artikelen over niet invasieve electrocardiografie. Klik op het blad om naar de site van de uitgever te gaan(www.futuraco.com) .

Aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen

Patiënten die hartchirurgie hebben ondergaan vormen een groeiende patiëntenpopulatie. Dit boek zet op een zeer heldere manier uiteen welke afwijkingen er voorkomen, welke chirurgische correcties er mogelijk zijn en wat daarbij de prognose is. Een hoofdstuk is gewijd aan ritmestoornissen. ISBN 90-313-2784-0